Duurzaamheid levert concurrentievoordeel op

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Driekwart van de Noord-Europese bedrijven in de bouw- en maakindustrie ervaart dat omarmen duurzaamheid concurrentievoordeel oplevert. 64 procent zegt dat duurzaamheid onderdeel is van de strategische visie en bedrijfsdoelstellingen. Als belangrijkste reden om duurzaamheid te omarmen, wordt klantenbinding genoemd (86 procent), 38 procent van de projecten heeft duurzaamheid als belangrijkste drijfveer en 81 procent van ondervraagden in de Benelux heeft een toegewijd duurzaamheidsteam. Dit blijkt uit een onderzoek dat Autodesk in samenwerking met Frost & Sullivan heeft verricht.

Het onderzoek laat zien wat de status is met betrekking tot de adoptie van duurzaamheidsinitiatieven en het ontwikkelingsniveau van duurzaamheid in Noord-Europa. Het onderzoekrapport gaat ook in op nieuwe gebieden van digitale duurzaamheid die nagestreefd worden. Het onderzoek bestaat uit kwantitatieve interviews met 600 zakelijke besluitvormers en 24 diepgaande kwalitatieve interviews met leiders op het gebied van duurzaamheid in de bouw- en maakindustrie in Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland), de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de onderzochte sectoren erkend wordt dat de duurzaamheid moet worden verbeterd en dat bedrijven hieraan werken. Nergens is dit duidelijker dan in Scandinavië, waar de meerderheid van de ondervraagden (91 procent) een speciaal duurzaamheidsteam heeft. In de Benelux ligt dit percentage op 81 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Ierland (78 procent).

Dit verschil kan het gevolg zijn van meer regelgeving en strategische aansturing door leiders in Scandinavië, wat door bijna driekwart (73 procent) van de bedrijven in die regio wordt gezien als de belangrijkste aanjager van de duurzaamheidsagenda. Nu in de rest van Noord-Europa ook meer regelgeving op stapel staat en de macro-economische druk daar verder toeneemt, is het waarschijnlijk dat Scandinavische best practices ook daar overgenomen zullen worden.

Duurzaamheidsbeleid

Het onderzoek laat zien dat er twee duidelijke winnaars zijn van duurzaamheidsbeleid; een beter gebruik van hulpbronnen (minder afval) voor de bouwsector (70 procent) en zelfs nog meer (73 procent) in de maakindustrie, gevolgd door een lager energieverbruik (64 procent) in de bouw en 74 procent in de maakindustrie. De helft van de respondenten uit de bouwsector is ook van mening dat duurzame methoden de projectkwaliteit verbeteren. Deze bevindingen wijzen erop dat het gebruik van duurzame energie, betere materiaalkeuzes en een circulaire aanpak de milieueffecten van projecten of producten kunnen verminderen.

Klantenbinding

Op de vraag waarom bedrijven duurzaamheid omarmen, antwoordt 86 procent dat klantenbinding een belangrijke rol speelt, gevolgd door de verwachtingen van de klant (84 procent). De groeiende vraag naar duurzaamheid wordt ook gezien als een belangrijk concurrentievoordeel, waarbij 76 procent zegt dat dit een belangrijke drijfveer is. De focus op duurzaamheid door regelgeving en marktwerking is het hoogst in Scandinavië (73 procent) in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk (48 procent). De Benelux loopt hierop behoorlijk achter met slechts 29 procent. Na klanten zijn werknemers de tweede belangrijke influencer voor wat betreft het omarmen van duurzaamheid (63 procent), gevolgd door de supply chain & partners (61 procent) en het management (61 procent).

Technologie

Vandaag de dag investeert 85 procent van de bedrijven in verbeterde workflows (minder afval en energieverbruik) om duurzamer te worden en 62 procent zegt dat dit de komende twee jaar zal toenemen. Een ander investeringsgebied om duurzamer te worden is technologie & software: bijna driekwart (74 procent) investeert hier nu al in en meer dan de helft (53 procent) verwacht dat dit de komende twee jaar zal toenemen. Uitgesplitst naar regio zegt 92 procent van de ondervraagden uit de Benelux dat IT-investeringen belangrijk zijn om uitdagingen richting een duurzame toekomst te overwinnen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Ierland (77 procent) en Scandinavië (66 procent). De rol van data om beslissingen beter te onderbouwen en silo’s in de organisatie te doorbreken is hierbij belangrijk. Investeringen op het gebied van R&D vinden de ondervraagden uit de Benelux minder belangrijk dan de andere landen: 52 procent vindt meer focus op R&D belangrijk terwijl dit percentage in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op 74 procent en in Scandinavië op 71 procent ligt.

Uitdagingen

Hoewel de voordelen van duurzaamheid duidelijk zijn, hebben bedrijven nog steeds te maken met uitdagingen bij de uitvoering van strategie, waarbij de toegang tot vaardigheden en opleiding (33 procent) en het gebrek aan financiële middelen (39 procent) de meest voorkomende uitdagingen zijn. Training en skills zijn de grootste uitdaging in de Benelux (43 procent) ten opzichte van 36 procent in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 20 procent in Scandinavië. Het is onduidelijk of bedrijven over een beproefde methode beschikken om de financiële voordelen van duurzaamheid af te wegen tegen de initiële investering die zij moeten doen. Slechts 22 procent vermeldde een kostenvermindering, 31 procent zei dat het effect op de kosten nihil was en 46 procent zei dat er een kostenstijging was.

Het rapport is hier te downloaden.