Onjuiste behandeling voorkomen met Bouwplaats-ID

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
De sector Bouwen en Wonen van de FNV onderschrijft de recente aanbevelingen van het Aanjaagteam Roemer. Sectorhoofd Bouw en Wonen Janna Mud: "Dit is een stap in de goede richting om uitzendbureaus te dwingen de ruim 40.000 arbeidsmigranten in de bouw niet als tweederangsburgers te behandelen. Om de problemen echt op te lossen, moeten we een Bouwplaats-ID wettelijk gaan invoeren. Daarom pleiten we voor een pilot op de kortst mogelijke termijn."

De grootste groep arbeidsmigranten in de bouw vindt een baan via Nederlandse of buitenlandse bemiddelingsbureaus. Als flexwerker of als ZZP’er vinden zij hun weg naar onze bouwplaatsen. In de bouw zien we alle varianten arbeidsovereenkomsten in alle lagen van de keten. Op de bouw wordt veelal met veel (onder)aannemers gewerkt. Mud: “Die keten is vaak erg lang. Dat maakt het zeer problematisch om helder te krijgen wie voor wie, op welk moment, op een bouwplaats werkt. Daar maken werkgevers en uitzendbureaus in onze sector misbruik van. De Bouwplaats-ID maakt dat onmogelijk.”

Registratie GBA volstaat niet

Janna Mud: “In een sector waar het op de bouwplaats een komen en gaan is van werkenden, volstaat een registratie van arbeidsmigranten in de gemeentelijke administratie niet, zoals het Aanjaagteam voorstelt. Daarvoor moet er ook een link gemaakt kunnen worden met de arbeidsplek, de bouwplaats dus. Een Bouwplaats-ID, zoals we binnen onze sector met alle partijen in 2015 al hebben ontwikkeld, is dus een noodzakelijke aanvulling op de aanbevelingen vanuit het Aanjaagteam. Maar de wettelijke grondslag ontbreekt nog. Wij willen dit gaat gelden voor alle partijen in de bouw. Werkgevers en werknemers.”

Geen werk en geen dak

Zo werkt arbeidsmigrant Mateusz (42) al twaalf jaar aaneengesloten in Nederland in de bouw. Hij werkt steeds voor verschillende uitzendbureaus, maar wel altijd op tijdelijke onzekere contracten. Zijn arbeidscontract is zoals bij de meeste arbeidsmigranten gekoppeld aan zijn huurcontract. Begin april van dit jaar meldt hij de FNV-consulent: “Onbegrijpelijk dat ik nu weer van de één op de andere dag op straat sta en meteen ook zonder een dak boven mijn hoofd!”

Bouwplaats-ID

De Bouwplaats-ID geeft op individueel niveau inzicht in voor wie iemand werkt en onder welke cao of op welk soort contract. Mud: “Pas dan kun je echt spreken van een sluitende administratie van arbeidsmigranten in onze sector. Dan kunnen we ook eindelijk echt werk maken van de bescherming van deze kwetsbare groep werkenden. We willen hierover juridische sluitende afspraken kunnen maken met uitzendbureaus en werkgevers.”