Strengere controle op Risico-inventarisatie en Evaluatie

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Op grond van de Arbowet zijn bedrijven met personeel verplicht om een actuele Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak te hebben. Uit diverse bronnen, waaronder controles door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), blijkt volgens de NOA dat nog steeds grote aantallen bedrijven hier niet over beschikken.

Voor 2020 heeft de Inspectie SZW in haar jaarplan aangegeven dat zij extra zal controleren bij bedrijven op het hebben van een actuele RI&E. Als een bedrijf geen (actuele) RI&E heeft, kan de Inspectie SZW een boete opleggen van € 450 tot € 4500, afhankelijk van het aantal medewerkers. Voor de bedrijven in alle sectoren onder de Afbouw CAO bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een digitaal product waar via de website van Volandis kosteloos gebruik van kan worden gemaakt. Deze RI&E biedt meerdere voordelen: de RI&E kan zonder externe partij gemaakt worden. En het is een zogenaamde goedgekeurde RI&E. Dit betekent dat bedrijven tot 25 medewerkers na het compleet maken van de RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak, deze niet door een externe deskundige hoeven te laten toetsen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen ook gewoon gebruik maken van deze RI&E, maar moeten deze na het afronden nog wel door een externe deskundige laten toetsen.

Begeleiding

Ondanks het feit dat de RI&E Bouwnijverheid relatief eenvoudig is in te vullen, wil de NOA in het voorjaar van 2020 een tweetal sessies organiseren waarbij bedrijven onder begeleiding van een deskundige, zelf in ongeveer een halve dag de RI&E in orde maken. Exacte data zullen te zijner tijd in de folder van het NOA Winterprogramma worden vermeld.