Colofon

PlafondenWandInfoPlafondenWandInfo

Plafondenwand.info is een portaal naar de wereld van plafonds en wanden. Plafondenwand.info richt zich enerzijds op de verwerkers in de branche en anderzijds op de beslissende partijen.

Het magazine PlafondenWandInfo verschijnt vier keer per jaar.

Redactie
Wilbert Leistra
06 – 36 11 32 63
redactie@plafondenwand.info

Centrale redactie
Linda Hulsman

Redactieraad
Boudewijn van Grinsven
Ad Maas
Peter van Nuland
Erik van der Veen
Bas van Rooij

Administratie/abonnementen
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
0342 – 49 48 44
abonnementen@bdu.nl

Advertenties
Hielke van der Werf
06 – 31958305
E-mail: h.v.d.werf@bdu.nl

Hoofd content BDUvakmedia
Peter Vorstenbosch 

Vormgeving
GiesbersRetail, Duiven

Technische realisatie
Vellendrukkerij BDU, Barneveld