Privacystatement

LEISTRAtekst respecteert de privacy van de personen die gebruik maken van de diensten op deze website. LEISTRAtekst draagt ervoor zorg dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk zal worden behandeld en op een wijze die niet onverenigbaar is met de doeleinden die in deze Privacystatement zijn omschreven.
LEISTRAtekst kan de verstrekte gegevens, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken om je aanbiedingen van haarzelf of van derden, al dan niet middels een externe opdrachtnemer, te doen.