Duurzaamheidsplatform Ecophon

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Duurzaamheid is geen loos begrip, luidt de mening van Ecophon. Het is een collectieve beweging om mensen en de planeet te beschermen. Daar wil de producent van akoestische plafond- en wandpanelen zich voor inzetten, stellen Bianca Scherpenhuyzen en Dominic Reyntjens van het bedrijf uit Etten-Leur. Onder andere door het proces van grondstof tot en met levering van het eindproduct zo transparant mogelijk te maken. Alles getoetst door onafhankelijke partijen. Op de website zijn de maatregelen te vinden op het duurzaamheidsplatform Building on Better. In dit artikel een uitleg over de duurzaamheidsambities van Ecophon.

 

Duurzaamheid is een heel breed begrip, begint Bianca Scherpenhuyzen, Concept Developer Education bij Saint-Gobain Ecophon uit Etten-Leur. “Dat maakt het ook best lastig om erover te communiceren, voor iedereen heeft het een andere betekenis. Maar het is op dit moment misschien wel de belangrijkste topic. Producenten en leveranciers van producten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” Dominic Reyntjens, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij het bedrijf uit Etten-Leur, vult aan: “Een term als duurzaamheid is heel gemakkelijk om te gebruiken, maar je moet het wel waar kunnen maken. Als het begrip duurzaamheid wordt gebruikt om belangrijke feiten in de markt te zetten, onjuist te informeren of zelfs te verdoezelen, verliest het begrip zijn geloofwaardigheid. Met het zogenoemde greenwashen kom je er niet. Om inzichtelijk te maken wat onze intenties zijn op het gebied van duurzaamheid, proberen wij in de breedste zin van het woord transparant te zijn.” Scherpenhuyzen: “Ecophon werkt continu aan betere principes, innovaties op de materialen en aan een grotere transparantie om op die manier duurzaamheid weer geloofwaardig te maken in onze branche. Wij vinden dat echte duurzaamheid niets te verbergen heeft. Dat werken volgens de hoogste idealen een natuurlijk element is voor ‘a sound effect on people’. En dat duurzaamheid moet beginnen met een eerlijke benadering, hoge ambities en de allerbeste intenties als we willen dat het een zinvol iets is.”

 

Netto nul

Richten op werkelijk netto nul is volgens Scherpenhuyzen het streven. “Dé primaire duurzaamheidsdoelstelling van Ecophon is dat ons bedrijf in 2050 niet meer koolstof uitstoot dan geabsorbeerd kan worden. En we zijn op de goede weg.” Reyntjens geeft een opsomming van een aantal doelstellingen. “We hebben bijvoorbeeld beloofd om te streven naar een directe uitstoot die in 2030 33 procent lager is dan in 2017. En we hebben beloofd om onze uitstoot bij al onze activiteiten op elke mogelijke manier te verlagen voordat we gebruik zullen maken van emissierechten om eventueel uitstaande emissies te compenseren.”

Duurzaamheid is niet een nieuw begrip voor Saint-Gobain Ecophon. “Overal in onze supply chain voeren we al een hele tijd op zo veel mogelijke manieren duurzame procedures door. Zo worden alle Noord-Europese productielocaties sinds 2018 al voor 100 procent gevoed met hernieuwbare energie met herkomstgarantie”, vertelt Scherpenhuyzen.

 

EPD’s

Ecophon streeft naar volledige transparantie. Reyntjens legt uit op welke manier. “Bijvoorbeeld door Environmental Product Declarations (EPD’s, ofwel milieuproductverklaringen) voor individuele producten te produceren en niet voor productfamilies. En dat zou de huidige benadering in de branche moeten zijn. Onze manier betekent minder mogelijkheden om ongunstige individuele producten groen te wassen in betere cijfers voor productvarianten. In 2025 moet 89 procent van onze verkochte producten een eigen productspecifieke EPD hebben. Onze EPD’s omvatten alle gegevens van de levenscyclusanalyse. Dus niet alleen diegene die de beste scores halen.”

Scherpenhuyzen noemt toetsing door onafhankelijke partijen als een belangrijk onderdeel van de transparantie. “Dat zorgt voor een bevestiging. Zo is bijvoorbeeld onze Health Product Declaration (de HPD, Gezondheidsproductverklaring in het Nederlands) een door derden geverifieerd document. Het omvat een volledige screening van chemische stoffen in een product tot een percentage van 0,01 procent. Deze stoffen worden vergeleken met een prioriteitenlijst en de resultaten kunnen worden bekeken, die zijn gewoon openbaar. Daarnaast zijn onze producten gecertificeerd voor Eurofins Indoor Air Comfort, een verzameling van de strengste eisen en labels voor binnenluchtkwaliteit. Onze fabrieken worden regelmatig geïnspecteerd en er worden frequente producttesten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat elke partij aan dezelfde norm wordt voldaan. In 2025 moet 85 procent van ons productassortiment onder zowel HPD als Eurofins Indoor Air Comfort Gold vallen. Deze twee certificeringen voldoen aan de vereisten voor zogenoemde groene gebouwen.” “Het is voor ons een uitdaging om alle statements op het gebied van duurzaamheid te kunnen waarmaken. De beste manier is natuurlijk om ze te bewijzen met cijfers die gemakkelijk toegankelijk zijn en bovendien onafhankelijk verifieerbaar”, voegt Reyntjens er aan toe.

 

Circulair bedrijfsmodel

“Wij geloven in een werkelijk circulair bedrijfsmodel en daar werken we dan ook hard aan”, stelt de Concept Developer Education van Ecophon. “Zo reduceren we ons gebruik van nieuwe grondstoffen, verminderen we de productie van afval op alle mogelijke manieren en voorkomen we zo mogelijk stortplaatsen via hergebruik en recycling. Ecophon circularity is een zich voortdurend ontwikkelend programma, met steeds meer mogelijkheden online.” Reyntjens noemt een paar maatregelen die al zijn doorgevoerd. “Zo is het glaswol in onze producten gemaakt van tenminste 70 procent post-consument gerecycled glas. Onze SoundCircularity-recyclingservice is voor meer en meer klanten en markten geïmplementeerd. Maar daar stopt het niet, want het is ons streven om de service in 2025 in al onze belangrijke Europese markten aan te bieden. En we willen meer. Zo streven we ernaar dat onze zachte producten in 2025 gemiddeld voor 55 procent uit gerecycled materiaal bestaat, dat de verpakkingen die we niet kunnen vervangen door karton, ten minste 30 procent gerecycled materiaal bevat en dat de hoeveelheid restafval per geproduceerde eenheid de helft lager is dan in 2010.”

 

 

Innovatie

De beweging in de richting van echte duurzaamheid wordt gestimuleerd via innovatie, stelt Scherpenhuyzen. “De wereld wordt niet CO2-neutraal door alleen te compenseren en extra bomen te planten. Daarmee wordt het fundamentele probleem niet aangepakt en verandert er in essentie weinig. Wij geloven dat er meer mogelijk is, te beginnen met onze industrie en haar toewijding aan innovatie, met duurzaamheid als belangrijkste drijfveer. Bij Ecophon wordt de beweging naar echte duurzaamheid gedreven door innovatie, het is een natuurlijk onderdeel van ons dagelijkse leven. Allereerst door onze huidige producten en activiteiten aan te pakken om hun ecologische footprint te verkleinen. En ten tweede door nieuwe en radicalere manieren te bedenken om te verbeteren. Denk hierbij aan inzet van nieuwe materialen, processen of samenwerkingen. Dit proces wordt eco-innovatie genoemd.” Reyntjens benadrukt dat Ecophon ook de samenwerking aangaat met leveranciers en klanten. “Qua innovatie werken we al samen met leveranciers van grondstoffen om duurzame materialen zoals lijm en verf te ontwikkelen. We streven ernaar om in vergelijking met het niveau van 2019 in 2025 de koolstofvoetafdruk van ons huidig assortiment met gemiddeld 10 procent te verminderen. We gaan onze klanten digitale tools aanbieden om hen te helpen installatieafval te verminderen, koolstofeffecten te stimuleren en circulaire diensten te ondersteunen.”

 

Doelen

Saint-Gobain Ecophon heeft een aantal innovatiedoelen gesteld. Reyntjens: “Zo worden in 2025op geen enkele productlocatie meer fossiele brandstoffen gebruikt, zoals nu al het geval is in Noord-Europa. Daarnaast streven we ernaar om de helft minder niet-gerecycleerd afval per geproduceerde eenheid te hebben in vergelijking met het niveau van 2010. Geen onnodig doel als je bedenkt dat alleen de bouwsector al verantwoordelijk is voor 35 procent van de afvalproductie in de EU en voor 5 tot 12 procent van de totale nationale uitstoot van broeikasgassen. Maar het potentieel om de klimaateffecten te verminderen is enorm. De EU schat dat een verbetering van de materiaalefficiëntie de uitstoot van broeikasgassen in de bouwsector tot 80 procent zou kunnen verminderen. En daar dragen wij natuurlijk graag ons steentje aan bij.”

 

Downloadcentrum

Op de website van Ecophon is een downloadcentrum opgenomen. “Hier kan alle documentatie worden gevonden die onze standpunten onderbouwen”, legt Reyntjens uit. “Concurreren op prijs raakt steeds meer uit. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij de keuze voor toe te passen producten. Projectontwikkelaars en architecten kunnen in het downloadcentrum  precies zien welke punten van onze producten bijdragen aan de score voor BREEAM of LEED. Ook is de score te zien voor de Well-certificering. Dit is een certificeringsysteem voor gebouwen, waarbij de focus niet alleen ligt op de materialen die in een gebouw zijn toegepast, maar bijvoorbeeld ook hoe de materialen bijdragen aan de gezondheid van de eindgebruiker. Wij proberen met de informatie die in het downloadcentrum kan worden geraadpleegd – van het hele proces van grondstoffen tot en met de levering van de producten – een standaard te zetten.” “Onze intentie is om het zelf goed te doen. Om zelf bij te dragen bij aan het creëren van een betere wereld en aan het bevorderen van de gezondheid van de eindgebruiker. En we hopen dat de rest van de sector deze intentie overneemt”, besluit Scherpenhuyzen.

 

Klik hier om naar het downloadcentrum te gaan.

De duurzaamheidspagina van Ecophon is hier te bekijken.