Inspectie publiceert cijfers corona op de werkvloer

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Onlangs maakte staatssecretaris Van ‘t Wout bekend dat de Inspectie SZW dit jaar bijna zesduizend meldingen kreeg die op het werk direct of indirect te maken hebben met een onveilige coronasituatie. Inspectie SZW kreeg tot 8 november 5.874 coronagerelateerde meldingen binnen. 1.194 daarvan hadden betrekking op arbeidsmigranten. Verder inventariseerde de inspectie natuurlijk de aard van de meldingen. Veruit de meeste gingen over de onmogelijkheid om op de werkvloer de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen houden: 40 procent.

Een andere vaak gemelde situatie was het feit dat er een zieke werknemer op de werkvloer aanwezig was. 19 procent van de klachten ging hierover. 9 procent klaagde erover dat de werkgever thuiswerken niet toestond terwijl de aard van het werk dit wel mogelijk maakte.

Inspectie: ontbreken besmettingsrisico in RI&E

Als het mogelijk was zonder risico voor de inspecteurs, ging de Inspectie langs. De overtreding die zij het vaakst constateerden, was het ontbreken van het besmettingsrisico in de RI&E. Meestal waren er dan ook niet genoeg maatregelen genomen om besmetting te voorkomen, zoals de 1,5 meter afstand, of voorrang bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens waren voorlichting en toezicht zorgenkindjes. Zonder toezicht zijn werknemers bijvoorbeeld nog wel eens slordig bij het opdoen of dragen van een mondkapje indien dat voor het werk wenselijk is.

De NOA wijst naar aanleiding hiervan nogmaals op het correct toepassen van het protocol Samen veilig doorwerken. Werkgevers doen er verstandig aan om de wettelijk verplichte RI&E te updaten. Hiervoor kan de RI&E Bouwnijverheid worden gebruikt, die is ondergebracht bij Volandis. Er is een nieuwe coronavragenlijst ontwikkeld die als aanvulling op de RI&E gebruikt kan worden om vast te stellen of extra maatregelen nodig zijn. De coronavragenlijst staat ook op de website van Volandis, evenals een instructiefilm en handleiding voor meer uitleg.