Kritiektermijn BRL 9600 verlengd

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Kiwa publiceerde op 21 juli 2020 de beoordelingsrichtlijnen BRL 9600 delen 1 en 6 ter kritiek. Oorspronkelijk moest eventueel commentaar voor 15 september ingeleverd zijn, maar Kiwa heeft de kritiektermijn verlengd. Tot 15 oktober 2020 is er nog de gelegenheid om commentaar in te dienen op beide beoordelingsrichtlijnen.

Kiwa heeft de kritiektermijn van BRL 9600 deel 1 en deel 6 verlengd. BRL 9600 deel 1 en de proces-specifieke delen, deel 2 en opvolgend, vervangen de huidige BRL 9600 en de daarin aangewezen Uitvoeringsrichtlijnen. Beoordelingsrichtlijn 9600 deel 1 heeft betrekking op de algemene eisen en bepalingsmethoden, geldend voor diverse afbouwwerkzaamheden.
In de opvolgende proces-specifieke delen zijn de aanvullende eisen voor het daarin aangewezen processen opgenomen. BRL 9600 deel 6 bevat de eisen voor de montage van systeemwanden en -plafonds. BRL 9600 deel 6 vervangt daarmee de huidige Uitvoeringsrichtlijn 0709.

BRL 9600 deel 1

De combinatie van BRL 9600 deel 1 en een proces-specifieke deel-BRL is de basis voor afgifte van een Komo-procescertificaat. Een Komo-procescertificaat is een belangrijk middel dat kan worden ingezet in kader van de verplichtingen voortvloeiend uit de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

De kritiekversies van BRL 9600 delen 1 en 6 en te gebruiken commentaarbladen zijn hier op te vragen.