Masterplan Ventilatie helpt ventilatie optimaliseren

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Het is de laatste maanden vaak onderwerp van gesprek: goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar wanneer is een gebouw goed geventileerd? Om professionals te helpen de juiste keuzes te maken, hebben ISSO, TVVL, VLA en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of virusverspreiding – de krachten gebundeld en zijn het Masterplan Ventilatie aan het opstellen. Doel van dit plan is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren.

De tools en hulpmiddelen die vanuit het Masterplan Ventilatie in ontwikkeling zijn:

• Als eerste tool komt de quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren beschikbaar. Hiermee kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een gebouw voldoet of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. Deze quickscan verschijnt eerst voor kantoren. Later volgt er een versie voor de verpleeghuizen en scholen.

• De tweede tool is een infographic die gebouwbeheerders handvatten geeft om een snelle inschatting te maken van mogelijke gezondheidsrisico’s. De infographic geeft in een paar stappen weer waar men als gebruiker op moet letten. De tool komt binnenkort beschikbaar voor verschillende soorten gebouwen.

• De volgende tool is een online rekenmodel die de kans op besmetting met Covid-19 in bestaande gebouwen kan berekenen. De eerste versie van die tool komt naar verwachting in november uit.

• Daarnaast wordt er gewerkt aan kennisontwikkeling voor filter- en reinigingstechnieken. Hiermee kan een professional een afweging maken in welke situatie luchtfiltratie en -reinigingstechnieken zijn in te zetten voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Via de website kunnen professionals op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het masterplan. Ook kan men straks navigeren naar alle kennis, tools en andere hulpmiddelen op de individuele sites van TVVL, VLA, ISSO en VCCN.